MENU
SCROLL

BLOC D’HABITATGE A BARCELONA

Fer ciutat. Es planteja una proposta tipològica amb una imatge semi-oberta, entenent el gra de l’escala urbana on l’edifici està situat. El control de la relació de l’edifici amb l’exterior resulta vital pel funcionament i l’organització d’aquest.

La comunitat. Es proposa un espai exterior comunitari adjacent al nucli de comunicacions vertical que afavoreix trobades de diferents persones i generacions, alhora que crea espais més segurs.

Formes d’habitar. La proposta agrupa un total de 40 allotjaments dotacionals (16 d’un dormitori i 24 de dos) distribuïts en 8 plantes. Els allotjaments d’un dormitori, s’integraran en un sol contenidor, i els allotjaments de dos, en dos.

Estalvi. El plantejament general de l’edifici rau en la seva vida útil. Entenent la premissa d’allotjaments temporals, el projecte aborda el concepte de la petjada ecològica amb l’ús de processos de fabricació en sec, de forma industrialitzada i muntatge de les unitats a taller per tal que la seva construcció sigui ràpida, seriada i eficient.