MENU
SCROLL

CASA AE

L'habitatge existent es trobava completament compartimentada, on s'havia anat superposant els diferents revestiments concordes al pas del temps dels seus diferents propietaris. En les estades, es podia apreciar els diferents estrats constructius. Parets, sostres, sòls i acabats que havien anat entrant en escena durant els anys i s'havien formalitzat sense cap harmonia.

Per aquest motiu, la premissa principal del projecte ha consistit a alliberar l'habitatge de totes les divisòries i revestiments superposats fins a arribar als elements essencials que la componien. D'aquesta manera es va aconseguir un espai passant únic que connecta l'habitatge amb les dues façanes principals. Els protagonistes del projecte tornen a ser els elements originaris de l'habitatge: l’estructura, el pla del sòl i el sostre de bigues de fusta i revoltons ceràmics.